m.s. Danijela Knežević urološka sestra, instrumentarka

Knežević Danijela – urološka medicinska sestra / instrumentarka sa preko dve decenije kliničkog iskustva koje omogućava da Urologija Vuk funkcioniše po svim aktuelnim zdravstvenim pravilima i procedurama pri pružanju medicinskih usluga.

Danijela više od 10 godina učestvuje u timu sa našim lekarima-urolozima, u izvođenju naprednih i zahtevnih uroloških procedura. Stalnim napredovanjem i usavršavanjem postala je neizostavni član uroloških ekipa Urologije Vuk koje zbrinjavaju pacijente sa urološkim bolestima i problemima.