Jelena Prelević menadžer

Prelević Jelena – menadžer i glavni administrativac Urologije Vuk, zadužena je za nemedicinske poslove ordinacije. Jelena vodi kompletnu komunikaciju sa pacijentima i organizovanje njihovih pregleda, intervencija i operacija, koje pružaju lekari Urologije Vuk.

Tu je i da pruži svu neophodnu pomoć pacijentima oko ostvarivanja komplementarnih medicinskih usluga u drugim zdravstvenim ustanovama, kao i da omogući najlakše i najefiksnije snalaženje u našem Gradu za ljude koji nisu iz Beograda. Preko 10 godina obavlja najodgovornije poslove iz sfere organizacije rada i funkcionisanja kompleksnih medicinskih sistema, pa je dragocena pomoć i saradnicima i kolegama iz drugih partnerskih firmi sa kojima Urologija Vuk uspešno sarađuje.