Dr Uroš Kenić urolog, urološki hirurg

Kontakt

uros.kenic@urologijavuk.com

Dodatne informacije

Dr Uroš Kenić je diplomirao 2005. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od kad sistematski osvaja i izvodi napredne urološke tehnike i sprovodi moderni urološki tretman svojih pacijenata prvo na urologiji KBC Zvezdara, a potom i u privatnom urološkom sistemu Urologija Vuk. U junu 2016. godine je završio specijalističke studije iz urologije kao najbolji specijalizant u generaciji dobivši nagradu Medicinskog fakulteta.

U više navrata boravio na referetnim klinikama, sarađivao sa eminentnim domaćim i inostranim urolozima, među kojima se izdvaja saradnja sa čuvenim akademikom, prof. Savom Perovićem i vodećim slovenačkim urologom, primarijusom dr Markom Zupančičem, načelnikom poznatog centra u Sloven Gradecu, Slovenija.

Aktivno učestvovao u organizovanju tri internacionalne radionice (workshop) iz urogenitalne rekonstruktivne hirurgije (2008, 2009. i 2010. godine) u Beogradu, u organizaciji Fondacije Sava Perović i ESGURS sekcije Evropskog udruženja urologa ( EAU ).

Uža polja interesovanja su muški infertilitet, poremećaji mokrenja, kalkuloza i laparoskopska urološka hirurgija. Član je Urduženja urologa Srbije – UUS, Srpskog lekarskog društva – SLD, aktivni član Evropske asocijacije urologa – EAU, kao i član Fondacije Sava Perović.