PREOPERATIVNA PRIPREMA

PREOPERATIVNA PRIPREMA

ZA OPERACIJE U ENDOTRAHEALNOJ I INTRAVENSKOJ ANESTEZIJI

R.br. Vrsta pregleda
1 Laboratorijske analize: KKS, Se, KG + Rh faktor, PT (INR), aPTT, glikemija, urea, kreatinin, AST, ALT, Na, K, Cl, CRP, urin, urinokultura
2 Rentgenski snimak pluća
3 EKG
4 Pregled specijaliste interne medicine (KARDIOLOG preko 65 godina starosti)
5 Pregled anesteziologa, obično u toku prijema u bolnicu