INTERVENCIJE U LOKALNOJ ANESTEZIJI

Potrebno je uraditi sledeće Lab. Analize: KKS, PT, PTT

*izbaciti aspirin, cardiopirin i sl. lekove protiv zgrušavanja krvi 5 do 7 dana pre intrvencije